Info o Středisku Dvojka

Středisko DVOJKA pracuje v současné době v tomto minimálním obsazení:

2. oddíl skautů - pracuje nepřetržitě od roku 1990, je nejen nejstarším, ale i nosným oddílem střediska. V jeho čele stojí Tomáš Perník Pernický se svým zástupcem Lubomírem Luki Lukešem. Oddíl registruje hochy od 6 do 16 let.

2. koedukovaný oddíl - tento oddíl vznikl sloučením 2. smečky Vlčat a 2. oddílu skautek. Nyní se potýká s nedostatkem členů a bojuje o přežití. Vůdkyně - Jana Topča Křeménková, zástupce - Jana Topinka Vokálová.

2. kmen dospělých pracuje od r. 1990 a základ tvoří stabilní kádr, ke kterému se přidávají odrostlí členové skautského a roverského oddílu. Vedoucím je Ivan Trenk Junášek, zástupcem je Jakub Žleba Žlebčík.

Ostatní oddíly v současné době nenaplňují členskou základnu a nepracují.

 

 

 

STŘEDISKOVÁ RADA

 

Vůdce střediska

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki

Zást. Vůdce střed.

Ing. MALINA Pavel

Tukan

2. Oddíl skautů

PERNICKÝ Tomáš

Pernik

2. Koedukovaný

KŘEMÉNKOVÁ Jana

Topča

2. Klub Oldskautů

JUNÁŠEK Ivan

Trenk

Hospodář

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki

REVIZNÍ KOMISE

 

 

Předseda

ŽLEBČÍK Jakub

Žleba

Člen

SVOBODA Lubomír

Hoble

ODDÍLY

 

 

2. Oddíl skautů

PERNICKÝ Tomáš

Pernik

2. Koedukovaný

KŘEMÉNKOVÁ Jana

Topča

2. Kmen Oldskautů

JUNÁŠEK Ivan

Trenk