Info o Středisku Dvojka

Středisko DVOJKA pracuje v současné době v tomto obsazení:

2. oddíl skautů - pracuje nepřetržitě od roku 1990, je nejen nejstarším, ale i nosným oddílem střediska. V jeho čele stojí Bc. Lubomír Lukeš - Luki. Oddíl registruje hochy od 6 do 16 let.

2. koedukovaný oddíl - tento oddíl vznikl původně sloučením 2. smečky Vlčat a 2. oddílu skautek. Nyní se věnuje především skautkám. Vůdkyně - Veronika Škarková - Vánek, zástupce - Tomáš Pernický - Perňa.

2. kmen dospělých - pracuje od r. 1990 a základ tvoří stabilní kádr, ke kterému se přidávají odrostlí členové skautského a roverského oddílu. Vedoucím je Jana Křeménková - Topča, zástupcem je Dušan Svoboda - Dušek.

2. roverský kmen Bílého potoka - byl obnoven na začátku roku 2020 a přijímá členy, kteří odrostou skautskému věku, ale chtějí udržet kontakt se střediskem a zapojovat se do jeho činnosti. Vůdce kmene - Ondřej Malina - Onďa.

 

 

 

STŘEDISKOVÁ RADA

 

Vůdce střediska

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki

Zást. Vůdce střed.

ŽLEBČÍK Jakub

Žleba

2. Oddíl skautů

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki

2. Koedukovaný

ŠKARKOVÁ Veronika

Vánek

2. Klub Oldskautů

KŘEMÉNKOVÁ Jana

Topča

2. Kmen R+R MALINA Ondřej Onďa

Hospodář

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki


REVIZNÍ KOMISE

 

 

Předseda

PATKOVÁ Lenka

Luxfera

Člen

RÁBEL Daniel

 

Člen Mgr. HURYCH Petr Klokan

ODDÍLY

 

 

2. Oddíl skautů

Bc. LUKEŠ Lubomír

Luki

2. Koedukovaný

ŠKARKOVÁ Veronika

Vánek

2. Kmen Oldskautů

KŘEMÉNKOVÁ Jana

Topča

2. Kmen R+R MALINA Ondřej Onďa