Sponzoři

Sponzoři a mecenáši patří neoddělitelně k našemu středisku.

Za léta naší činnosti jsme jich oslovili nespočet . Našli se i takoví, kteří sami přišli s nabídkou finanční či materiálové pomoci. Všem jim patří náš neskonalý obdiv a dík.

Velmi si vážíme všech našich sponzorů a mecenášů, z nichž s mnohými jsme navázali dlouholeté přátelské vazby a osobní přátelství. Rádi přivítáme do těchto řad další štědré dárce, jimž nabízíme smysluplné využití jejich darů. Věřím, že neexistuje krásnější pocit, než pocit z nezištné pomoci dětem a těm, kteří zabezpečují naplnění jejich potřeb a snů.