HISTORIE NOVOJICKÉ DVOJKY

První písemná zmínka o novojické DVOJCE je z roku 1923. Tehdy v únoru, pro neshody v oddíle, založil Josef Kryl Skauty B.P. Později se však opět zapojil do činnosti prvního oddílu. Ten se v důsledku velkého nárustu členů 22.4.1923 rozdělil na dva  oddíly. Vůdcem tohoto 2. oddílu byl zvolen br. Eduard Hasal. Oddíl měl 13 členů a pracoval pouze do 1.10.1923. Další zmínka je až z roku 1945.


9.7.1945 vzniklo první novojické středisko se třemi oddíly. Vedoucím více než dvacetičlenného 2. oddílu byl br. Jaroslav Pecha. V únoru r. 1948přebírá oddíl br. Ladislav Urban a v září téhož roku br. Eduard Daněk, který vede oddíl až do vánoční besídky, kterou oddíl ukončil svou činnost.

2.4.1968 je na ustavující schůzi opět obnovena činnost střediska PAGODA. Vedoucím Dvojky se stává br.Ladislav Olšák "Cody".Ten vede oddíl až do jeho nucené likvidace v květnu roku 1970.

8.12.1989 Dvojka opět ožívá. Vrací se 23 členů z let 68 - 70. Vzniká opět 2. oddíl, který má v té době 37 členů. Vedoucím je zvolen br. Milan Gavanda a jeho zástupci br. Martin Bartošík a br. Lubomír Lukeš. Zároveň vzniká i klub Old skautů, v jehož čele stojí br. Ladislav Olšák.

Pro neshody ve středisku Pagoda (podoba s rokem 1923 ?!) vzniká na podzim roku 1990 v Novém Jičíně další středisko s názvem
"DVOJKA", právě na základech staré Dvojky z let 1968 - 1970. Středsiko je díky bratrskému pochopení registrováno jako deváté středisko okresu Opava. V čele stojí bratr L. Olšák a středisko navždy vypouští z číslování oddílů číslovku 1. Tím pádem všechny oddíly začínají 2. Registrovány jsou tři oddíly.

19.2.1993 je vůdcem střediska bratr Martin Bartošík a v průběhu tohoto roku přebírá vedení chlapeckého oddílu bratr L. Lukeš. O vánocích roku 1994 vychází nulté číslo časopisu LOKALÍ.

6.10.1995 byl střediskovým vůdcem zvolen bratr P. Malina. V roce 2000 se členové novojické Dvojky sešli po dlouhých třiceti letech, aby si připomněli chvíle z let 1968 - 1970.

14.9.2007 proběhl v pořadí již osmý Sněm střediska a poprvé proběhla tzv. tandemová volba nového vedení. Novým střediskovým vůdcem byl zvolen br. Lubomír Lukeš a jeho zástupcem byl zvolen br. Pavel Malina.Vedení 2. skautského oddílu převzal br. Tomáš Pernický.

10.10.2010 v pořadí již devátý Sněm střediska potvrdil ve funkcích br. Lubomíra Lukeše a br. Pavla Malinu. Vedení 2. skautského oddílu opět přebírá br. Lukeš. Střediskovým revizorem byla zvolena sestra Lenka Lukešová.      

25.10.2013 desátý volební Sněm střediska opět potvrdil br. Lubomíra Lukeše a Pavla Malinu, jakož i Lenku Lukešovou a Jakuba Žlebčíka v jejich funkcích.