Skauting je mezinárodní hnutí

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa, má přes 50 milionů členů a je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce a jeho proaktivní působení ve světě.

K tomu člověka vede skautská výchovná metoda, tedy systém výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.

Skauting neexistuje pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Myanmaru.

Skauting má za sebou více než 110 let existence. Jedinečný a pružný výchovný systém mu umožňuje přizpůsobovat se měnícím se potřebám společnosti a být stále atraktivní pro ty, kterým patří - pro děti a mladé lidi.

Skauting zaujal mladé lidi na celém světě a překročil všechny myslitelné hranice. Je otevřen lidem všech kultur, náboženství, i národů. Dospělí a děti se ve skautském oddíle stávají partnery, vzájemně se od sebe učí a překonávají tak hranice věkové a generační. Díky všestrannosti skautského výchovného programu si zde každý může najít to své.

Podrobné informace o světovém skautingu naleznete na www.scout.org a www.wagggs.org.