2. oddíl skautů

Tento oddíl pracuje nepřetržitě od roku 1990, je nejen nejstarším, ale i nosným oddílem střediska. V jeho čele stojí Bc. Lubomír Lukeš - Luki. Oddíl registruje hochy od 6 do 16 let.

 

Schůzky probíhají každou středu od 15. hod. v klubovně na ulici Trlicova a také od 15. a 16. hod. v ZŠ Galaxie.