2. oddíl skautů

Tento oddíl pracuje nepřetržitě od roku 1990, je nejen nejstarším, ale i nosným oddílem střediska. V jeho čele stojí Petr Hurych - Klokan. Oddíl registruje hochy od 6 do 16 let.

 

Schůzky v roce 2023/2024 probíhají v klubovně v suterénu domu Trlicova 10 v těchto časech:

Družina Delfínů: úterý 16:00 - 17:30

Družina Vlčat: středa 15:00 - 16:00

Družina Sov: čtvrtek 15:00 - 16:30