2. oddíl skautů

Pracuje nepřetržitě od roku 1990, je nejen nejstarším, ale i nosným oddílem střediska. V jeho čele stojí Tomáš Perník Pernický se svým zástupcem Lubomírem Luki Lukešem. Oddíl registruje hochy od 6 do 16 let.