2. roverský kmen Bílého potoka

 

Tento kmen byl obnoven na začátku roku 2020 a přijímá členy, kteří odrostou skautskému věku, ale chtějí udržet kontakt se střediskem a zapojovat se do jeho činnosti. Vůdce kmene - Ondřej Malina - Onďa, zástupce vedoucího - Marieta Kyselá.

Pravidelné schůzky se aktuálně nekonají.