SNĚM OKRESU OPAVA

9.11.2013 proběhl řádný volební sněm skautů okresu Opava. Za naše středisko se této významné akce zúčastnili tři delegáti. Celý sněm již tradičně moderoval br. Luki. Funkci předsedy a místopředsedkyně ORJ obhájili jak br. Hogan, tak i ss. Černínová. Sněm rovněž projednal a přijal doporučení k jednotlivým bodům předsněmovní diskuze. Do dalších třech let přejeme všem hodně pohody a pevných nervů.