SKAUTI DARUJÍ KREV

Je únor roku 1970. V druhém čísle časopisu Junácký činovníkvychází krátká výzva:

2.ODDÍL JUNÁKA V NOVÉM JIČÍNĚ vyzývá všechny bratry a sestry ke splnění 3. bodu junáckého zákona: Junák je prospěšný a pomáhá jiným. Sestry a bratři, následujte nás a přihlaste se jako čestní dárci krve. Pomozte všichni zachraňovat životy a dokažme všem, že jsme duší i tělem připraveni pomoci bližnímu.

Tehdy jsem si slíbil, že jednou... Dnes mám na svém kontě 333 odběrů. Žleba s Ondrou zatím svůj první.Slib stále trvá.