Schůzka 13.5.2009 - téma "Tábor 2009"

Na této schůzce se budeme věnovat informacím o táboře. Budou předány
přihlášky, seznamy věcí na tábor a další nezbytné informace. Také se budeme
věnovat prohloubení skautských znalostí s videoprojekcí.