KNIHY

V městské knihovně vypukl požár a po jeho likvidaci bylo rozhodnuto o likvidaci cca 4,7 tuny knih, což obnáší nějakých 14 tisíc výtisků. Řízením osudu jsme dostali nabídku na spolupráci při jejich likvidaci. Naším úkolem bylo zbavit knihy tvrdých desk, jenž tvoří obal, a poté odvoz do sběru. Odměnou za tvrdou práci bylo pár tisíc pro naši činnost.