Ivančena 2014

Pietní akt v Cieszynie 25.4.2014
Proběhl na starém židovském hřbitově v Polsku v Cieszynie, začátek byl v 17 hodin.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci junáckého okresu Opava, dále skauti a členové Kmene dospělých Junáka z okresů Frýdek Místek a Karviná. Přijeli i harceři z Cieszyna, Bielsko Biale a Katowic. Skauti i harceři k pamětní desce, která je umístěna na zdi staré synagogy položili kytice a zapálili svíčky. V krátkém projevu byla vzpomenuta odbojová činnost všech popravených skautů v době německé okupace. Potom byl přesun na místo popravy a minutou ticha, zapálením svíčky a položením kytice projevena úcta.

Setkání u mohyly na Ivančeně 26.4.2014
I přes nepřízeň počasí se se svými kameny k mohyle dostavilo odhadem okolo 2000 osob. Přijeli i skauti ze Slovenska, Polska a Německa. Nejmladšímu účastníkovi byly 4 měsíce a skautští rodiče ho vyvezli v kočáře až nahoru.

Program: v 8 hodin byla vztyčena vlajka, v 11 hodin proběhla pod mohylou mše pod vedením bratra biskupa Františka Lobkowicze a ve 12 hodin ceromoniál přímo u mohyly.
Letos poprvé byl ozvučen, takže projevy byly dobře slyšitelné i pro vzdálenější přítomné. Starší účastníci byli vyvezeni terénním autem. Byli to, kromě biskupa, dva poslední žíjící členové oddílu z Ostravy, kteří mohylu zakládali - „Čmel" a „Ťop"!
Program uváděl bratr Lubomír Lukeš, krátké projevy přednesli: předseda ORJ Opava - Jan Píšala, předseda KRJ Moravskoslezského kraje - Václava Dobrozemský, biskup František Lobkowicz, starosta Junáka - Josef Výprachtický, náčelní Eva Měřínská a náčelník Marek Baláš.
Na závěr se předávaly medaile - sv. Jiří a medaile Moravskoslezského kraje.
Odkaz na stránky: www.ivancena.cz
Záběry z akce a rozhovory byly vysílány 29.4.2014 na TV Noe.
Během akce se na obnovu mohyly vybíralo do kasiček a prodávaly upomínkové předměty.