30 let svobodného skautingu

Nedlouho po sametové revoluci a generální stávce se 2. prosince roku 1989 sešli v Městské knihovně v Praze zástupci skautských oddílů, aby i po třetím zákazu znovu obnovili Junák.

A tak po 30. výročí revoluce přichází i oslava 30 let svobodného působení naší organizace. Tak dlouho bez přestávky ještě Junák nikdy v historii fungovat nemohl. Doufejme, že teď už budou léta svobodného působení jen přibývat.

K oslavě tohoto výročí se v pondělí na mnoha místech naší republiky (mimo jiné stejně jako před 30 lety i v Městské knihovně v Praze) promítala premiéra dokumentárního filmu - Hledání lilie. Ta se uskutečnila i v našem kině Květen.

Dokument poukazoval především na těžké časy v devatesátých letech, kdy se na mnoha liniích vedly spory o to, kterým směrem by lilie, tedy pomyslná střelka skautského kompasu, měla směřovat.

Paralelu těchto celorepublikových sporů jsme tehdy zažili i tady v Novém Jičíně, kde se po revoluci od střediska Pagoda odtrhla i naše Dvojka. O tom i o jiných zajímavých okamžicích historie skautingu v Novém Jičíně po promítnutí dokumentu hovořili na krátké besedě bratři a sestry z obou středisek, kteří toto přelomové období zažili na vlastní kůži.

 

Dnes jsme tedy o 30 let dál a věřím, že se povedlo z Junáka vybudovat moderní instituci, zastávající pevné morální hodnoty, která pomáhá vychovávat a vzdělávat mládež na mnoha místech naší země. O tom, že se skautingu dnes daří nakonec svědčí i stále rostoucí členská základna a také stoupající důvěra, které se nám od veřejnosti dostává.

 

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispívají k fungování a činnosti našeho střediska i Junáka celkově.

 

Klokan