100 let skautingu - Nový Jičín 15.09.2012

U příležitosti stého výročí založení skautingu jsme společně se střediskem Pagoda připravili v areálu kamenného divadla na Skalkách setkání bývalých i stávajících členů. Proběhl vzpomínkový program ( vyprávění oldskautů, četba z kronik, pěvecká vystoupení a ocenění členů). Večerem provázel Luki. Na realizaci akce se podílelo mnoho dalších čelnů. Poděkování patří Dušanu Svobodovi - Duškovi. Rovněž dík patří městu za podporu a starostovi za účast na této akci.